Språk: Svenska
Presentatör: Jonny Bergman, RGS Nordic

Det är nu 25 år sedan ett familjeföretag inom drivmedelsbranschen ställde om sin verksamhet vilket startade med en studieresa till Kalifornien. Året efter importerades de första in situ-saneringsmaskinerna till Sverige vilket innebar startskottet för en helt ny typ av saneringar i Norden. En del av dessa tekniker används, anpassade för svenska förhållanden, fortfarande idag, medan vissa har slutat användas och andra har kommit till. Följ med på en spännande resa genom ett kvarts sekel av in situ-tekniker och en utblick mot de områden där utvecklingen idag går fortast!

Värd för webinariet är Jack Shore från Regenesis. Webinariet kommer att hållas på svenska av Jonny Bergman som är Sveriges ledande expert på att designa och genomföra in situ-saneringar.

Om presentatören:

Jonny Bergman –
Forsknings- och utvecklingschef på RGS Nordic

Jonny Bergman är forsknings- och utvecklingschef på RGS Nordic. Han har 25 års erfarenhet av jord- och grundvattensanering med in-situ metoder vid hundratals platser både i Sverige och utomlands. Jonny är en pionjär som har introducerat många nya in-situ tekniker i Sverige, och anpassat dem till de specifika klimat- och markförhållanden som råder i Sverige.

Watch webinar recording